Thỏa thuận dịch vụ

THỎA THUẬN CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

MẠNG XÃ HỘI chia sẻ video vitubi

 Điều 1: Giải thích từ ngữ

 1. Tài khoản thành viên: Là tài khoản để truy cập và sử dụng các dịch vụ trên Mạng xã hội chia sẻ Video Vitubi (Dưới đây được viết tắt là MXH VITUBI).
 2. Chủ tài khoản: Là người sở hữu hợp pháp tài khoản trên MXH VITUBI.
 3. Giấy tờ cá nhân: Giấy tờ tùy thân theo quy định trong Thỏa thuận này là một trong các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Giấy phép lái xe. Đối với doanh nghiệp, tổ chức bao bao gồm: giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép thành lập.
 4. Số điện thoại, thư điện tử: Số điện thoại, thư điện tử theo quy định trong Thỏa thuận chế này là số điện thoại và thư điện tử thuộc sở hữu của chủ tài khoản.

Điều 2: Nguyên tắc đăng ký tài khoản MXH VITUBI

 1. Bạn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước mọi thông tin đăng ký tài khoản, thông tin sửa đổi, bổ sung tài khoản.
 2. Bạn không được đặt tài khoản theo tên của danh nhân, tên các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tên của cá nhân, tổ chức tội phạm, phản động, khủng bố hoặc tài khoản có ý nghĩa không lành mạnh, trái với thuần phong mỹ tục.

Điều 3: Các hành vi bị nghiêm cấm

Để tuân thủ quy định luật pháp Việt Nam, người sử dụng không được lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên ứng dụng tương tác và chia sẻ thông tin trên MXH VITUBI để thực hiện các việc sau:

 1. Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;
 2. Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;
 3. Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định;
 1. Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;
 2. Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;
 3. Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân;
 4. Cản trở trái pháp luật việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Internet của tổ chức, cá nhân;
 5. Cản trở trái pháp luật hoạt động của hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam ".vn", hoạt động hợp pháp của hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;
 6. Sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức, cá nhân; thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet;
 7. Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, vi-rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển trái phép các thiết bị.

Điều 4: Đăng ký tài khoản

 1. Trước khi đăng ký tài khoản, bạn xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các quy định trong Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ MXH VITUBI.
 2. Khi đăng ký tài khoản, bạn cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về họ tên, tuổi, địa chỉ liên lạc, giấy tờ tùy thân, thư điện tử đăng ký tài khoản, số điện thoại bảo vệ tài khoản, câu hỏi và câu trả lời bảo mật và chịu trách nhiệm các thông tin mà bạn cung cấp.
 3. Nếu phát sinh rủi ro trong quá trình sử dụng, Ban quản trị căn cứ vào những thông tin bạn cung cấp để tiếp nhận và giải quyết. Ban quản trị chỉ tiếp nhận và giải quyết những trường hợp điền đúng, chính xác và đầy đủ những thông tin quy định tại khoản 2 của điều này. Những trường hợp điền không đầy đủ và chính xác thông tin quy định tại khoản của 2 điều này, bạn sẽ không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào từ Ban quản trị trong quá trình sử dụng và Ban quản trị sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết những tranh chấp, rủi ro phát sinh đối với tài khoản này.

Điều 5: Sử dụng tài khoản, mật khẩu

 1. Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, bạn sẽ được cung cấp 01 tài khoản và mã số tài khoản. Với tài khoản này, người sử dụng có thể truy cập và sử dụng MXH VITUBI.
 2. Chủ tài khoản có trách nhiệm phải tự bảo quản mật khẩu của mình, nếu mật khẩu bị lộ dưới bất kỳ hình thức nào, Ban quản trị sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.
 3. Ban quản trị có quyền khóa hoặc xóa các tài khoản của người sử dụng nếu tài khoản này không được sử dụng để đăng nhập MXH VITUBI sau 30 ngày kể từ ngày đăng ký.
 4. Ban quản trị có quyền khóa hoặc xóa các tài khoản của người sử dụng nếu tài khoản này không được sử dụng để đăng nhập vào MXH VITUBI trong 01 (một) năm tính từ lần sử dụng cuối cùng.

Điều 6: Đăng nhập

 1. Bạn sẽ dùng tài khoản do mình đăng ký và được Ban quản trị cung cấp để đăng nhập và sử dụng MXH VITUBI.
 2. Ngoài việc dùng tài khoản cá nhân để đăng nhập, bạn có thể dụng số điện thoại, hòm thư điện tử, hoặc tài khoản liên kết để đăng nhập vào MXH VITUBI. Khi sử dụng tính năng tiện ích này, bạn đồng ý chấp nhận tất cả những rủi ro tiềm ẩn xảy ra không trong tầm kiểm soát của MXH VITUBI.
 3. Để đăng nhập MXH VITUBI từ tài khoản liên kết, bạn phải thực hiện các bước đăng ký liên kết tài khoản và chấp nhận thỏa thuận sử dụng tích năng này. Bạn khẳng định đã đọc, hiểu rõ và chấp nhận rủi ro khi sử dụng tính năng đăng nhập này.

Điều 7: Quyền của chủ tài khoản

 1. Bạn được quyền thay đổi, bổ sung thông tin tài khoản, mật khẩu.
 2. Được sử dụng các dịch vụ khác của MXH VITUBI theo quy định tại Thỏa thuận này.
 3. Được thực hiện các quyền khác theo quy định pháp luật.

Điều 8: Trách nhiệm của chủ tài khoản

 1. Để nhận được sự hỗ trợ từ Ban quản trị, tài khoản của bạn phải đăng ký đầy đủ các thông tin trung thực, chính xác. Nếu có sự thay đổi, bổ sung về thông tin, bạn cập nhật ngay cho chúng tôi theo hướng dẫn được quy định trên MXH VITUBI. Bạn đảm bảo rằng, thông tin hiện trạng của bạn là mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác và bạn phải chịu trách nhiệm toàn bộ các thông tin bạn cung cấp.
 2. Bạn có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản bao gồm: Mật khẩu, số điện thoại bảo vệ tài khoản, giấy tờ tùy thân, thư điện tử bảo vệ tài khoản và tài khoản liên kết. Nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì bạn phải chấp nhận những rủi ro phát sinh. Ban quản trị sẽ căn cứ vào những thông tin hiện có trong tài khoản để làm căn cứ quyết định chủ sở hữu tài khoản nếu có tranh chấp và Ban quản trị sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh. Thông tin Giấy tờ tùy thân đăng ký trong tài khoản là thông tin quan trọng nhất để chứng minh chủ sở hữu tài khoản.
 3. Bạn đồng ý sẽ thông báo ngay cho Ban quản trị về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của bạn hoặc bất kỳ các hành động phá vỡ hệ thống bảo mật nào.
 4. Khi phát hiện ra lỗi của sản phẩm, các vấn đề gây ảnh hưởng tới hoạt động của MXH VITUBI, cũng như các dịch vụ liên quan, bạn hãy thông báo cho chúng tôi qua đường dây nóng: +84 (4) 62811818, hoặc qua hòm thư điện tử: Vitubi.com@gmail.com.
 5. Bạn cam kết thực hiện trách nhiệm bảo đảm sử dụng hợp pháp nội dung thông tin số đưa lên đăng tải trên hệ thống mạng Internet và mạng viễn thông.
 6. Bạn có thể sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, bị truy tố trách nhiệm hình sự nếu bạn vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan khi bạn sử dụng MXH VITUBI.
 7. Bạn phải tuân thủ tuyệt đối quy định tại Điều 3 thỏa thuận này về các hành vi cấm. Nếu vi phạm một hoặc nhiều hành vi, tùy thuộc vào mức độ vi phạm Ban quản trị sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn, tước bỏ mọi quyền lợi của bạn đối các dịch vụ của MXH VITUBI và sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố bạn trước pháp luật nếu cần thiết.
 8. Tuyệt đối nghiêm cấm các hành vi tác động vào ứng dụng của MXH VITUBI:
  • Sử dụng chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào MXH VITUBI.
  • Phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của sản phẩm cung cấp hoặc hệ thống máy chủ.
  • Đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép hoặc gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ.
  • Không chấp nhận việc mua bán tài khoản MXH VITUBI bằng tiền thật hoặc hiện kim.
  • Nghiêm cấm mọi hành vi phá hoại sản phẩm của MXH VITUBI dưới mọi hình thức.
 9. Thực hiện trách nhiệm khác theo quy định pháp luật.

Điều 9: Quyền của BQT MXH VITUBI

Cung cấp dịch vụ mạng xã hội cho cộng đồng trừ các dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp luật;

 1. Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không trung thực, không chính xác, hoặc nếu chúng tôi có cơ sở để nghi ngờ rằng thông tin đó không chính xác hoặc nếu bạn vi phạm bất cứ điều khoản nào trong Thỏa thuận này hoặc thỏa thuận sử dụng các dịch vụ khác của MXH VITUBI, chúng tôi có toàn quyền chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của bạn mà không cần sự đồng ý của bạn và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với bạn;
 2. Mọi vi phạm của chủ tài khoản trong quá trình sử dụng sản phẩm của MXH VITUBI, Ban quản trị có quyền tước bỏ mọi quyền lợi của chủ tài khoản đối với việc sử dụng các sản phẩm của MXH VITUBI cũng như sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố bạn trước pháp luật nếu cần thiết;
 3. Khi phát hiện những vi phạm như gian lận (cheat), bẻ khóa (crack) hay đánh cắp thông tin (hack) hoặc những lỗi khác, Ban quản trị có quyền sử dụng những thông tin mà bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật;
 4. Ban quản trị có quyền từ chối hỗ trợ, giải quyết đối với tài khoản đăng ký thông tin không chính xác, đầy đủ theo quy định tại Khoản 2, Điều 4 và đối với những tài khoản vi phạm trách nhiệm bảo mật tài khoản được quy định tại Khoản 2, Điều 8 của Thỏa thuận này;
 5. Ban quản trị có quyền chạy log hệ thống để kiểm tra và xóa các vật phẩm hack mà không cần sự đồng ý của bạn và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với bạn.

Điều 10: Trách nhiệm của MXH VITUBI

 1. Có trách nhiệm hỗ trợ chủ tài khoản trong quá trình sử dụng sản phẩm của MXH VITUBI;
 2. Nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng các trường hợp phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ của MXH VITUBI, tuy nhiên Ban quản trị chỉ hỗ trợ, nhận và giải quyết đối với tài khoản đăng ký đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác;
 3. Có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của chủ tài khoản, MXH VITUBI không bán hoặc trao đổi những thông tin này với bên thứ 3, trừ trường hợp theo quy định pháp luật hoặc được chủ tài khoản chấp nhận;
 4. Bảo đảm quyền quyết định của người sử dụng khi cho phép thông tin cá nhân của mình được cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác. Tuy nhiên, để bảo vệ tốt nhất thông tin cá nhân của bạn, Ban quản trị luôn cảnh báo bạn về các nguy cơ về việc các thông tin này có thể bị tiếp cận bởi các đối tượng xấu nằm ngoài sự kiểm soát của Ban quản trị và bạn chắc chắn rằng mình chấp nhận các rủi ro này khi chia sẻ thông tin;
 5. Ban quản trị sẽ không chủ động cung cấp thông tin công cộng có nội dung vi phạm quy định tại Điều 3 của Thỏa thuận này;
 6. Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để loại bỏ hoặc ngăn chặn thông tin có nội dung vi phạm quy định tại Điều 3 của Thỏa thuận này;
 7. Cung cấp thông tin cá nhân và thông tin riêng của người sử dụng có liên quan đến hoạt động khủng bố, tội phạm, vi phạm pháp luật khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
 8. MXH VITUBI có nghĩa vụ đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và giải quyết khiếu nại của khách hàng đối với việc cung cấp dịch vụ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông;
 9. Báo cáo theo quy định và chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Điều 11:  Cơ chế xử lý đối với thành viên vi phạm

Tùy vào từng mức độ và số lần vi phạm, MXH VITUBI có những hình thức xử phạt như sau:

 • Hình thức xử phạt 1, khóa tài khoản 7 ngày;
 • Hình thức xử phạt 2, khóa tài khoản 15 ngày;
 • Hình thức xử phạt 3, khóa tài khoản 30 ngày hoặc khóa vĩnh viễn tài khoản;

Cụ thể như sau:

 • Hình thức xử phạt 1, khóa tài khoản 7 ngày theo khoản 1 điều này được áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn đối với các hành vi sau:

+ Công kích, xuyên tạc, xúc phạm nhân phẩm các thành viên khác.

+ Lôi kéo công đồng thành viên tham gia Phòng cộng đồng có chủ đích bằng các câu view sai phạm, vi phạm văn hóa đạo đức.

 

 • Hình thức xử phạt 2, khóa tài khoản 15 ngày theo khoản 1 điều này được áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn đối với các hành vi sau:

+ Hành vi giao tiếp: Chát khiêu dâm ở mức độ nhẹ, chát phát tán nội dung rác (spam chat), kích động các thành viên khác đến các kênh khác của MXH VITUBI để gây rối hoặc tuyên truyền những thông tin vi phạm.

+ Xâm phạm riêng tư: Sử dụng hình ảnh cá nhân của người khác, công khai những tư liệu cá nhân và những thông tin của khác như danh tính, địa chỉ, số điện thoại mà chưa được sự đồng ý và tiến hành gọi điện quấy nhiễu hoặc khích động người khác quấy nhiễu.

+ Công kích người khác: Sử dụng hình ảnh, thông tin, âm thanh hoặc video, xúc phạm, đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo báng, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân.

+ Vi phạm bản quyền: Ăn cắp các nội dung trên các kênh, sao chép hoặc trích dẫn mà không được phép sử dụng bản quyền của người khác.

Trường hợp người sử dụng vi phạm nhiều lần hoặc với mức độ nghiêm trọng hơn, hình thức xử phạt 3 sẽ được áp dụng.

 • Hình thức xử phạt 3 được áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn đối với các hành vi sau:

+ Người sử dụng có hành vi lợi dụng MXH VITUBI nhằm chống phá nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Hành vi này bao gồm nhưng không giới hạn việc người dùng đặt tên thành viên cá nhân trong phòng cộng đồng trùng tên với các vĩ nhân, các vị anh hùng của dân tộc, các vị lãnh đạo của đảng và nhà nước, hoặc người dùng có sử dụng hình ảnh, video, phát ngôn, chát… có chứa thông tin bàn luận về vấn đề chính trị hoặc tiết lộ bí mật nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

+ Thông tin, hình ảnh, video khiêu dâm: Người sử dụng đăng tải hình ảnh, âm thanh, video khiêu dâm, chát khiêu dâm hoặc đăng tải thông tin về địa chỉ phòng chát khiêu dâm trực tiếp, video khiêu dâm, tuyên truyền các có nội dung khiêu dâm.

+ Thông tin cá cược, cờ bạc: Lợi dụng MXH VITUBI, người dùng đăng tải nội dung thông tin, hình ảnh, âm thanh, video chứa thông tin để tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật.

+ Lan truyền thông tin lừa đảo: Sử dụng văn bản, hình ảnh, âm thanh hoặc video có chứa thông tin lừa đảo: giả làm chính thức hoặc các tổ chức, cá nhân; gian lận, lừa đảo tài sản của người khác.

+ Phá hoại hệ thống MXH VITUBI: Thành viên lợi dụng việc sử dụng sản phẩm để xâm nhập vào hệ thống máy chủ nhằm phá hoại sản phẩm hoặc cản trở việc truy cập thông tin. Thành viên sử dụng công cụ kỹ thuật nhằm tăng điểm hoạt động, vật phẩm hoặc nhằm treo máy, phát tán tin nhắn rác, chát phát tán rác (spam chat).

+ Sử dụng phòng cộng đồng để lôi kéo tổ chức hội họp thực tế ở bên ngoài thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Điều 12: Các rủi ro trong trường hợp bất khả kháng

Nếu phát sinh rủi ro, thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn như chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, sự cố đường truyền Internet hoặc do thiên tai v.v. người dùng phải chấp nhận những rủi ro, thiệt hại nếu có. Ban quản trị cam kết sẽ lỗ lực giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh. Tuy nhiên, Ban quản trị sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh trong các trường hợp này.

Điều 13: Quy định về giao dịch của người dùng với bên thứ 3

Ban quản trị hoàn toàn không chịu trách nhiệm rủi ro về mọi giao dịch của bạn với bên thứ 3 trong quá trình sử dụng dịch vụ của MXH VITUBI. Khi bạn sử dụng dịch vụ và/hoặc giao dịch với bên thứ 3, bạn đã hiểu và đồng ý tự chịu trách nhiệm những rủi ro phát sinh.

 • Tham khảo: Khi chia sẻ thông tin trên các diễn đàn, mạng xã hội, bạn thường cập nhật thông tin trong phần tiểu sử, ảnh, cập nhật trạng thái (những tin bạn chia sẻ với những người trong danh sách bạn bè) và bình luận (những hồi đáp của bạn về phần cập nhật trạng thái của người khác). Những thông tin này có chiều hướng tăng dần và thường xuyên được cập nhật liên tục. Chẳng hạn, bạn có thể để lộ địa chỉ nơi mình sống, thời gian bạn thường có mặt (và vắng mặt) ở nhà, nơi làm việc hoặc trường của bạn. Việc chia sẻ này vô tình tạo điều kiện cho những kẻ có mưu đồ bất chính có thông tin để lên kế hoạch thực hiện một vụ án. (trộm cắp, giết người, hiếp dâm …)
 • Nhiều người sử dụng Internet dễ dàng để lộ thông tin trong trang cá nhân của mình. Các thông tin có thể bị bộc lộ như địa chỉ hòm thư điện tử, ngày tháng năm sinh hay số điện thoại có thể khiến bạn bị quấy rối, xâm phạm và mạo danh trên mạng.
 • Nhiều người không lường trước được rằng một khi thông tin được chia sẻ trao đổi trên mạng, nó trở thành thông tin công cộng. Ngay cả khi chỉ chia sẻ cập nhật trạng thái với một người hoặc một nhóm người thì người sử dụng cũng không thế kiểm soát được những người này sẽ làm gì với những thông tin ấy. Mặt khác, bất kỳ thông tin nào được chia sẻ trên mạng cũng có thể được xem là thông tin công cộng và từ chỗ là thông tin riêng tư sẽ bị chia sẻ và phổ biến rộng rãi.
 • Trong phạm vi của mình, MXH VITUBI sẽ bảo đảm tối đa thông tin cá nhân thành viên, tuy nhiên trong môi trường Internet dễ bị tấn công và xâm phạm là khó tránh khỏi.

Điều 14. Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp

Thời hạn giải quyết khi có khiếu nại, tranh chấp phát sinh là 2 tuần, theo quy trình cụ thể sau:

Bước 1: Khi có tranh chấp xảy ra (từ 3 đến 5 ngày):

 • Đối với người gửi khiếu nại tranh chấp cần có trách nhiệm cung cấp các chứng cứ thông tin xác thực liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn.
 • Đối với Ban quản trị sẽ có trách nhiệm kiểm tra các chứng cứ, thông tin mà bên khiếu nại đưa ra và có phản hồi thông qua hệ thống đã nhận khiếu nại.

Bước 2: Giải quyết tranh chấp (từ 4 tới 6 ngày):

 • Trong trường hợp tranh chấp phát sinh đã được chứng minh từ lỗi của một thành viên xác định, MXH VITUBI sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. Ban quản trị MXH VITUBI sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ bài viết, bình luận của thành viên đó trên MXH VITUBI, đồng thời yêu cầu thành viên đó phải công khai xin lỗi bên đã bị xâm phạm.
 • Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh từ trao đổi giữa các bên, thì một trong 2 bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.

Bước 3: Nghĩa vụ thông báo (2 ngày):

Sau khi các bên đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho Ban quản trị MXH VITUBI.

Ban quản trị MXH VITUBI có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ các thành viên của mạng xã hội giải quyết các tranh chấp trong phạm vi của mạng xã hội.

Những thành viên là các nhân tổ chức có thể gửi khiếu nại về hai kênh hỗ trợ sau: đường dây nóng:

 • Thư điện tử:com@gmail.com   
 • Đường dây nóng: +84 (4) 62811818

Ban quản trị MXH VITUBI tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về giải quyết các tranh chấp, khiếu nại của các thành viên tham gia mạng xã hội. Vì vậy, đề nghị các thành viên đăng ký hoặc viết bình luận tôn trọng lẫn nhau đồng thời cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến nhân thân. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong thông tin đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Điều 15. Thu thập thông tin cá nhân và chính sách bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội

 1. Phạm vi thu thập thông tin

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên MXH VITUBI bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ thành viên. Đây là các thông tin mà MXH VITUBI cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để MXH VITUBI liên hệ xác nhận khi thành viên đăng ký sử dụng dịch vụ trên MXH VITUBI nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho chính các thành viên.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Ban quản trị MXH VITUBI về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Khi tiến hành thu thập thông tin sẽ phải thông báo với:

 • Người sử dụng, tham gia vào mạng xã hội:
  • Trường hợp người sử dụng đồng ý cung cấp thông tin: có thể tạo lập tài khoản cá nhân để tham gia vào sử dụng các tiện ích của mạng xã hội trong phạm vi theo thỏa thuận đã đồng ý khi tiến hành tạo lập tài khoản.
  • Trường hợp người sử dụng không đồng ý: không phát sinh quyền và nghĩa vụ đối với trang mạng xã hội.
 1. Mục đích sử dụng thông tin

Mạng xã hội MXH VITUBI sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và MXH VITUBI;
 • Ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;
 • Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt;
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến hoạt động tại MXH VITUBI;
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: MXH VITUBI có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.
 1. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của MXH VITUBI.

 1. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Ban quản trị MXH VITUBI

            Văn phòng: Tầng 6 Tòa nhà HL - Số 6 ngõ 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội  
           Thư điện tử: vitubi.com@gmail.com

 1. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình
  • Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Ban quản trị MXH VITUBI thực hiện việc này.
  • Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị MXH VITUBI. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Ban quản trị MXH VITUBI sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

+ Thư điện tử liên hệ:  vitubi.com@gmail.com

+ Hỗ trợ qua đường dây nóng: +84 (4) 62811818

 1. Chính sách bảo mật thông tin cá nhân thành viên
  • Thông tin cá nhân của thành viên trên MXH VITUBI được MXH VITUBI cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của MXH VITUBI. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của thành viên đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
  • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
  • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, MXH VITUBI sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
  • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của MXH VITUBI.
  • Ban quản trị MXH VITUBI yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại … và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản trị MXH VITUBI không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Điều 16.  Hiệu lực của thỏa thuận

 1.  Các điều khoản quy định tại Thỏa Thuận này được quy định trên website có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới người sử dụng. MXH VITUBI sẽ công bố rõ trên trang chủ của MXH VITUBI về những thay đổi, bổ sung đó.
 2.  Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Thỏa Thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ MXH VITUBI này xung đột với các quy định của luật pháp Việt Nam, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, phần còn lại của Thỏa Thuận vẫn giữ nguyên giá trị.

Thỏa Thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội MXH VITUBI có giá trị từ ngày 15 tháng 05 năm 2017.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ GHD