Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn Đăng ký/Hủy dịch vụ 
1. Thuê bao Viettel 
Gói ngày (3000đ/ngày): Miễn phí cước DATA.
 
Cú pháp đăng ký:  VIP1 gửi 5226 
Cú pháp hủy: HUY VIP1 gửi 5226 

Gói tuần (10.000đ/tuần): Miễn phí cước DATA 
Cú pháp đăng ký: VIP7 gửi 5226 
Cú pháp hủy: HUY VIP7 gửi 5226 
Gói SupperVip (5000đ/ngày): Miễn phí cước DATA, xem video không giới hạn thuộc chuyên mục SVIP
Cú pháp đăng ký: SVIP gửi 5226 
Cú pháp hủy: HUY SVIP gửi 5226 

2. Thuê bao Vietnamobile 
Gói VIP ngày (1000đ/ngày): Xem video không giới hạn thuộc chuyên mục SVIP 
Cú pháp đăng ký: VIP gửi 5226 
Cú pháp hủy: HUY VIP gửi 5226 

Gói VIP tuần (5.000đ/tuần): Xem video không giới hạn thuộc chuyên mục SVIP
Cú pháp đăng ký:  VIP7 gửi 5226 
Cú pháp hủy: HUY VIP7 gửi 5226 

Gói VIP tháng (20.000đ/tháng): Xem video không giới hạn thuộc chuyên mục SVIP
Cú pháp đăng ký:  VIP30 gửi 5226 
Cú pháp hủy: HUY VIP30 gửi 5226 

Tổng đài hỗ trợ: 02462.811818