Hướng dẫn dịch vụ

A CÁC CÚ PHÁP ĐĂNG KÝ VÀ HỦY DỊCH VỤ

  1. Đối với thuê bao Viettel

1.1. Gói Ngày: 
- Để đăng ký, Qúy khách soạn VIP1 gửi 5226 (3000đ/ngày, gia hạn hàng ngày)
- Các cú pháp đăng ký khác: VI, VD, VV, VB, HOT, XN1 gửi 5226
- Để hủy, Qúy khách soạn HUY VIP1 gửi 5226
1.2. Gói Tuần:
- Để đăng ký, Qúy khách soạn VIP7 gửi 5226 (10000đ/tuần, gia hạn theo tuần) 
- Để hủy, Qúy khách soạn HUY VIP7 gửi 5226
1.3. Gói Super VIP (SVIP):
- Để đăng ký, Qúy khách soạn SVIP gửi 5226 (5000đ/ngày, gia hạn hàng ngày) 
- Để hủy, Qúy khách soạn HUY SVIP gửi 5226 
1.4. Tra cứu gói cước đang sử dụng
Để kiểm tra các gói cước đang sử dụng, Qúy khách vui lòng soạn KT1 gửi 5226 

  1. Đối với thuê bao Vietnamobile

2.1. Gói Ngày: 
- Để đăng ký, Qúy khách soạn VIP gửi 5226 (1000đ/ngày, gia hạn hàng ngày)
- Để hủy, Qúy khách soạn HUY VIP gửi 5226
2.2. Gói Tuần:
- Để đăng ký, Qúy khách soạn VIP7 hoặc VIP 7 gửi 5226 (5000đ/tuần, gia hạn theo tuần) 
- Để hủy, Qúy khách soạn HUY VIP7 gửi 5226
2.3. Gói Tháng:
- Để đăng ký, Qúy khách soạn VIP30 hoặc VIP 30 gửi 5226 (20000đ/tháng, gia hạn theo tháng) 
- Để hủy, Qúy khách soạn HUY VIP30 gửi 5226 
2.4. Gói ngày FunTV:
- Để đăng ký, Qúy khách soạn FV gửi 5226 (2000đ/ngày, gia hạn hàng ngày) 
- Để hủy, Qúy khách soạn HUY FV gửi 5226 
2.5. Gói ngày Eva:
- Để đăng ký, Qúy khách soạn EA gửi 5226 (2000đ/ngày, gia hạn hàng ngày) 
- Để hủy, Qúy khách soạn HUY EA gửi 5226 
2.6. Gói ngày Sport:
- Để đăng ký, Qúy khách soạn SP gửi 5226 (2000đ/ngày, gia hạn hàng ngày) 
- Để hủy, Qúy khách soạn HUY SP gửi 5226 
2.7. Gói ngày Moviezone:
- Để đăng ký, Qúy khách soạn MZ gửi 5226 (2000đ/ngày, gia hạn hàng ngày) 
- Để hủy, Qúy khách soạn HUY MZ gửi 5226

2.8. Gói ngày 8SAO:

- Để đăng ký, Qúy khách soạn NS gửi 5226 (2000đ/ngày, gia hạn hàng ngày) 
- Để hủy, Qúy khách soạn HUY NS gửi 5226 

2.9. Tra cứu gói cước đang sử dụng
Để kiểm tra các gói cước đang sử dụng, Qúy khách vui lòng soạn KT gửi 5226 

  1. Đối với thuê bao Vinaphone

3.1. Gói VIP: 
- Để đăng ký, Qúy khách soạn DK VIP gửi 5226 (5000đ/ngày, gia hạn hàng ngày)
- Để hủy, Qúy khách soạn HUY VIP gửi 5226
3.2. Gói giải trí:
- Để đăng ký, Qúy khách soạn DK GT gửi 5226 (3000đ/ngày, gia hạn hàng ngày) 
- Để hủy, Qúy khách soạn HUY GT gửi 5226
3.3. Gói Siêu hài:
- Để đăng ký, Qúy khách soạn DK SH gửi 5226 (3000đ/ngày, gia hạn hàng ngày) 
- Để hủy, Qúy khách soạn HUY SH gửi 5226 
3.4. Gói CGV:
- Để đăng ký, Qúy khách soạn DK HD gửi 5226 (3000đ/ngày, gia hạn hàng ngày) 
- Để hủy, Qúy khách soạn HUY HD gửi 5226 
3.5. Gói Phim hoạt hình:
- Để đăng ký, Qúy khách soạn DK HH gửi 5226 (2000đ/ngày, gia hạn hàng ngày) 
- Để hủy, Qúy khách soạn HUY HH gửi 5226 
3.6. Gói Thể thao:
- Để đăng ký, Qúy khách soạn DK FB gửi 5226 (2000đ/ngày, gia hạn hàng ngày) 
- Để hủy, Qúy khách soạn HUY FB gửi 5226

3.7. Gói Phim Sitcom:
- Để đăng ký, Qúy khách soạn DK SC gửi 5226 (3000đ/ngày, gia hạn hàng ngày) 
- Để hủy, Qúy khách soạn HUY SC gửi 5226 
3.8. Gói Gameshow:
- Để đăng ký, Qúy khách soạn DK GS gửi 5226 (3000đ/ngày, gia hạn hàng ngày) 
- Để hủy, Qúy khách soạn HUY GS gửi 5226 
3.9. Tra cứu gói cước đang sử dụng
Để kiểm tra các gói cước đang sử dụng, Qúy khách vui lòng soạn KVB gửi 5226 

  1. Đối với thuê bao Mobifone

4.1. Gói Giải trí:

- Để đăng ký, Qúy khách soạn GT gửi 5226 (3000đ/ngày, gia hạn hàng ngày) 
- Các cú pháp đăng ký khác: VN, GG, GH, GA, GM, XN1 gửi 5226
- Để hủy, Qúy khách soạn HUY GT gửi 5226 

4.2. Gói Vip tuần:

- Để đăng ký, Qúy khách soạn VIP7 gửi 5226 (10000đ/ tuần, gia hạn theo tuần) 
- Để hủy, Qúy khách soạn HUY VIP7 gửi 5226 
4.3. Tra cứu gói cước đang sử dụng:

- Để kiểm tra các gói cước đang sử dụng, Quý khách vui lòng soạn TVB gửi 5226 

B HOTLINE HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Tổng đài CSKH:024 62.811.818 hoặc 1900.96.96.91