Chính sách bản quyền

CHÍNH SÁCH BẢN QUYỀN

Các nội dung trên trang VITUBI.COM, gồm tất cả các nội dung do người sử dụng đăng tải, bao gồm và không giới hạn âm thanh, âm nhạc, Video... trách nhiệm thuộc về người đăng tải nội dung lên hệ thống. Chính vì vậy, khi cá nhân đăng một nội dung lên hệ thống thì cần chắc chắn rằng ngưởi sử dụng được sự cho phép hợp pháp của tác giả, và đoạn nội dung đó không vi phạm vào quyền sở hữu trí tuệ.

Cá nhân không được phép sao chép, phân tán, chuyển nhượng, bán, cấp phép, sửa chữa hoặc khai thác vào bất kỳ mục đích nào khác mà không được sự đồng ý của người có thẩm quyền của VITUBI.COM. VITUBI.COM giữ quyền sở hữu đối với các nội dung chưa rõ ràng về quyền sở hữu trí tuệ trên/hoặc có liên quan tới VITUBI.COM. Nếu cá nhân tải xuống hoặc in một nội dung nào đó (sử dụng vì mục đích cá nhân) phải tuân theo các quy định về bản quyền hoặc các luật về sở hữu trí tuệ liên quan tới nội dung đó. VITUBI.COM là những nội dung được thuộc quyền sở hữu của trang.

Vì vậy cá nhân không được phép (bao gồm và không giới hạn) đánh dấu hay đăng ký cũng như sao chép, mô phỏng, sử dụng toàn bộ hay một phần những logo, tên gọi, tên miền thuộc quyền sở hữu của VITUBI.COM vào bất kỳ mục đích nào mà không được sự cho phép bằng văn bản của VITUBI.COM.

Mọi sự xâm phạm bản quyền của VITUBI.COM dưới bất kỳ hình thức nào sẽ bị xử lý theo pháp luật. Cá nhân đồng ý không làm hỏng, vô hiệu hoá hoặc có những xâm phạm khác vào các tính năng bảo mật hoặc các chức năng ngăn chặn, cấm sử dụng, sao chép các nội dung và tôn trọng các qui định về giới hạn sử dụng của trang web.

Trong trường hợp có khiếu nại liên quan đến các nội dung trên trang VITUBI.COM, các nội dung khiếu nại sẽ bị gỡ xuống để kiểm tra và xử lý.

*) Liên hệ

 Chúng tôi luôn trân trọng các ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ người sử dụng về “Chính sách bản quyền” này. Nếu bạn có những thắc mắc liên quan xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: vitubi.com@gmail.com Hoặc liên hệ số Hotline: (+84)462811818

(BQT Vitubi.com)