Đời sống(Lifestyle)

Tất cả Videos : 432 Videos

Nếu con người hoán đổi vị trí của mình cho động vật, chắc chắn họ sẽ hiểu được điều này Xem
Nếu con người hoán đổi vị trí của mình cho động vật, chắc chắn họ sẽ hiểu được điều này
Hãy tưởng tượng có một hành tinh, nơi mà động vật là loài thống trị và con người phải phục tùng, làm thú vui tiêu khiển cho loài vật. Đấy chắc chắn là viễn cảnh đáng sợ nhất mà bạn có thể tưởng tượng khi chứng kiến những gì loài người đang gây ra cho thế giới tự nhiên.
xem